PNG LOGO

TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI

Fethiye Belediyesi

05 Mayıs 2020

Yorum yapılmamış

TÜRKÜLER VE OYUN HAVALARI

1. Semahlar:
Günlükbaşı mevkiinde yerleşmiş Türkmenlerin, cem toplantılarında çalıp söyleyip oynadıkları dinsel içerikli rakslardır. Kadınlı, erkekli ikişer veya dörder olarak karşılıklı oynanır. Örnek: Yüce dağ başında bir koyun meler, Hüseyin’im Geliyor…
2. Kadın Oyun Havaları:
9 zamanlı sözlü oyunlardır. Örneğin. Sarıca’da buğday, Al yazmamın oyası…
3. Kına Havaları:
Geline kına yakarken söylenen ezgilerdir. Örnek: Bazarda bal var gelinim, Getirin kına yakalım, Zeytin Dalı gevrek olur…
4. Dinleti Türküleri:
Akşam toplantılarında söylenen türkülerdir. Örn: Mendil serdim urgana, Altay’dır dağda gezerim, Evlerinin önü guyu…
5. Sözlü Kıvrak Oyunlar:
9 zamanlı ritimle icra edilen halk türküleridir. Örn: Yayla Yolları, Bahçalarda kum darı, Çekirgenin uçkuru, Kabardıç…
6. Enstrümantal Oyun Havaları:
Sözsüz oyun havalarıdır,9 zamanlı olanları yaygındır. Örn: Ağır Beşkaza, Kıvrak Beşkaza, Ortaköy Oyun Havası…
7. Seyirlik Oyunlar
Fethiye yöresinin özellikle dağ köylerinde düğünlerde ve bayramlarda ayrıca seyirlik oyunlar da oynanmaktadır. Bunlardan bazıları Arap Oyunu, Tilki Oyunu, Deve Oyunudur. Seyirlik oyunlarda bayanların erkeklerin yanında oynaması ayıp sayıldığından erkekler kadın kılığına girerek oyunlarını oynarlardı
a. Arap Oyunu:
Meydana bir düğün ateşi yakılır. Kadın giysisi giyen erkek oyuncu iki efe tarafından kaçırılır. Aynı efeler kaçırıp sakladıkları kadını bulması için arap rolündeki oyuncuyu zorlamaya başlarlar. Arap kadını ‘Dede’nin sakladığını söyler. Dede de kadını tanımadığını söyler ama az sonra kadını davul zurna eşliğinde oynatarak meydana getirir. Herkes birlikte oynamaya başlar.
b. Tilki Oyunu:
Meydanda yakılan düğün ateşinin önünde kadın kılığın giren erkek oyuncu ve efesi oynamaya başlarlar. Bu arada izleyenlerin arasından bir horoz sesi gelir. Kalabalığın arkasından üstüne çul atılarak tilkiye benzetilmiş birisi tilki sesi çıkararak ulumaya başlar. Tilkinin üstündeki çula ve kuyruğuna gaz yağı dökülmüştür. Oyun hareketlendikçe horozun sesi kuvvetlenir. Bu arada tilkinin kuyruğu ateşlenir ve tilki yanmaya başlar. Yanmakta olduğunu fark edemeyen tilki horozu yemek için seyircilerin arasında kovalamaya başlar. Ve oyun böylece biter.
b. Deve Oyunu:
İki kişi merdiven, eğri bir ağaç, kilim, kaşık, yastık ve çan kullanılarak deveye benzeyecek şekilde giydirilir. Devenin kulakları yerine kaşık, gözü yerine at gözlüğü bağlanır, Boynuna büyükçe Güldürek diye adlandırılan bir çan asılır. Başının yan taraflarına da üçerli veya dörderli ziller bağlanır. Devenin sırt kısmına bir kilim örtülür. Kuyruk yerinede örülmüş bir ip veya bir bez parçası iliştirilir. Deveci, devenin ipini tutarak yarenliğin sonuna doğru ‘Höst’ diye bağırarak meydana girer. Davullar hızlanır, oyun havaları çalmaya başlar. Bütün gözler artık devenin üzerindedir. Deve ve deveci gelin ile birlikte oynamaya başlar. Bu arada bir çocuk deveye vurur ve deve huysuzlanmaya başlar. Öterek seyircilerin üstüne doğru yürümeye başlar. Devenin bu davranışı yarenliğin sonunun geldiği anlamını taşır. Gençler ayağa kalkarak deveyi kızdırmaya devam ederler. Deve kızdıkça hırçınlaşır, önüne çıkanı devirmeye, ayaklarına basmaya ve ısırmaya başlar ki devenin hiddetine uğramak istemeyen herkes yavaş yavaş ortalıktan çekilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site Fatih Girgiç tarafından hazırlanmıştır. Muğla SEO